Parkovanie v Tornali – Fizetőssé válik a parkolás Tornalján

Mestský úrad Tornaľa oznamuje občanom, že na základe uznesení Mestského zastupiteľstva č. 187/2011 zo dňa 13. 9. 2011 a uznesenia č. 80/2012 zo dňa 3.5.2012 bude spoplatnené parkovanie na Hlavnom námestí a na bývalej tržnici na Sládkovičovej ulici oproti cintorínu reformovanej cirkvi. Na Hlavnom námestí sa vytvorí približne 100, na Sládkovičovej ulici 70 parkovacích miest. Platené parkoviská budú prevádzkovať Mestské služby mesta Tornaľa v pracovných dňoch od 8,00 do 17,00, v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny. Cena hodinového parkovacieho lístka je stanovená na 0,30 €, celodennú parkovaciu kartu si môžete zakúpiť za 1,50 €, cena polročnej parkovacej karty je 30,- €.
K zavedeniu plateného parkovania bolo vedenie mesta nútené pristúpiť v záujme navýšenia príjmovej časti rozpočtu mesta.
Mestský úrad aj touto cestou žiada občanov o zodpovedný prístup pri plnení povinností.

MsÚ Tornaľa

A Tornaljai Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Városi Képviselő-testület 2011. szeptember 13-án hozott 187/2011 sz., valamint a 2012. május 5-i 80/2012 sz. határozata értelmében Tornalja főterén és a Sládkovič utcai régi piactéren a református temetővel szemben fizetőssé válik a parkolás. A parkolókat üzemeltető Városi Szolgáltatások Kft. a  Főtéren 100, a Sládkovič utcában pedig mintegy 70 parkolóhelyet alakított ki. A parkolási díj egy órára 0,30 €, a napi parkolójegy ára 1,50 €, féléves bérlet pedig 30,- euróért váltható.
A fizetős parkolást a város vezetése a városi költségvetés bevételi oldalának emelése érdekében volt kénytelen bevezetni.
A városi hivatal ezúton is felelősségteljes és törvénykövető magatartásra kéri a lakosságot.

Tornaljai Városi Hivatal

 

KUNDRÁK OPTIKA KAZINCBARCIKA

KUNDRÁK OPTIKA KAZINCBARCIKA

One Response to Parkovanie v Tornali – Fizetőssé válik a parkolás Tornalján

 1. Ladislav RADO

  TORNAĽA: Poplatky za parkovanie sa zatiaľ vyberať nebudú
  1. December 2011
  2. Poplatky za parkovanie v meste Tornaľa, ktoré mala samospráva v úmysle zaviesť, sa od nového roka zatiaľ vyberať nebudú. Ako pre Rimava.sk ďalej uviedol prednosta mestského úradu Lajos Balajti, už je skoro isté, že od 1. januára sa parkovné nebude spoplatňovať, materiál by nemal byť predložený ani pred poslancov na najbližšie rokovanie 8. decembra. „Pokiaľ nebude iniciatíva zo strany poslancov alebo poslaneckých skupín,” ozrejmil. Podľa prednostu sociálno-ekonomická situácia v meste nie je najlepšia a nechcú robiť dve nepopulárne opatrenia naraz. “Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo iba zámer, bez konkrétností a termínov,” pripomenul Balajti.
  3. Ako objasnil, od začiatku roka sa v meste mení výška nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta. Keďže sa ceny nemenili takmer desať rokov, cena nájomného sa zvýši minimálne štvornásobne. Ročná sadzba približne 7,50 eur za m2 sa zvýši na 30 až 37 eur. Poslanci sa minulý mesiac zároveň zhodli aj na prechodnom období jedného roka, počas ktorého budú nájomcovia zatiaľ platiť len 60 percent z novej ceny.
  4. Zdroj: Rimava.sk

  Robko dovoľ mi, aby som Ti blahoželal k titulu. Bola to makačka ale v dnešnej dobe sa to ešte doma vyplatí !!!
  Toto je pôvodný článok na ktorý som reagoval :
  TORNAĽA: Poplatky za parkovanie sa zatiaľ vyberať nebudú
  1. December 2011
  2. Poplatky za parkovanie v meste Tornaľa, ktoré mala samospráva v úmysle zaviesť, sa od nového roka zatiaľ vyberať nebudú. Ako pre Rimava.sk ďalej uviedol prednosta mestského úradu Lajos Balajti, už je skoro isté, že od 1. januára sa parkovné nebude spoplatňovať, materiál by nemal byť predložený ani pred poslancov na najbližšie rokovanie 8. decembra. „Pokiaľ nebude iniciatíva zo strany poslancov alebo poslaneckých skupín,” ozrejmil. Podľa prednostu sociálno-ekonomická situácia v meste nie je najlepšia a nechcú robiť dve nepopulárne opatrenia naraz. “Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo iba zámer, bez konkrétností a termínov,” pripomenul Balajti.
  3. Ako objasnil, od začiatku roka sa v meste mení výška nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta. Keďže sa ceny nemenili takmer desať rokov, cena nájomného sa zvýši minimálne štvornásobne. Ročná sadzba približne 7,50 eur za m2 sa zvýši na 30 až 37 eur. Poslanci sa minulý mesiac zároveň zhodli aj na prechodnom období jedného roka, počas ktorého budú nájomcovia zatiaľ platiť len 60 percent z novej ceny.
  4. Zdroj: Rimava.sk

  A toto zas, môj komentár :

  Vážený pán prednosta MsÚ L. BALAJTI / kamarát môj z predškolských čias / !

  Dovoľujem si zareagovať na tento článok a vyjadriť v ňom svoj subjektívny názor, kreovaný však na základe praktických skúseností v priebehu 14 ročnej praxe a služby v prospech obyvateľov môjho rodného mestečka. Činím tak navzdory môjmu rozhodnutiu, nevyjadrovať sa k problematike fungovania samosprávy po tom, ako v dôsledku bezhraničnej tolerancie, ľudskej ľahostajnosti a v nemalej miere aj falošného kamarátstva zo strany bývalých poslancov a užšieho vedenia mesta postupne došlo k tragédii v dôsledku ktorej vyhasol mladý ľudský život. Bez osobných invektív si dovoľujem vysloviť názor, že aj v tomto prípade uvedeného v tomto článku, postup vedenia mesta / zložené prevažne z členov, sympatizantov, prípadne ich rodinných príslušníkov z SMK-MKP / má v sebe zakódovaní politický aspekt so zreteľom na nadchádzajúce voľby do parlamentu. Pomaly bude tomu jeden rok, keď do čela mesta bolo zvolené nové vedenie a teda je to pomerne dostatočný časový úsek na to, aby bolo možné hodnotiť jednotlivé rozhodnutia a opatrenia prijaté týmto vedením. Na základe niektorých ukazovateľov a informácii, ktoré mám k dispozícii, musím priznať, že nové vedenie moje očakávania nesplnilo, ba naopak z mnohých rozhodnutí a opatrení som sklamaný. Takým je aj toto rozhodnutie prijaté na prelome tohto roka. Aj toto rozhodnutie ma iba potvrdzuje v tom, že prevažná väčšina rozhodnutí nesie v sebe prvky režírované pod taktovkou SMK-MKP. Bolo tomu tak aj pri výberových konaniach na jednotlivé funkcie a tiež pri obsadzovaní postov vo vedení mesta. Už tento fakt je dôkazom toho, že v meste sa nezdravo uplatňuje prax minulosti z veľkej politiky, a la MEČO „ WINNER TAKES IT ALL“ . Z čoho plynie, že šance pre ostatných, ktorí sa konkurzov zúčastnili, boli rovné NULE. Preto ma okrem iných nesmierne mrzí, že v takom malom meste, akým je Tornaľa, sa jej obyvatelia rozdeľujú na lepších a horších Maďarov a Slovákov v dôsledku tohto politikárčenia. Tento postup vyvoláva vo mne veľmi zmiešané pocity, nakoľko sa osobne cítim byť r rovnakej miere Maďarom-Slovákom-Jewishom.Viem,že mnohý z obyvateľov Tornale majú svoj pôvod zo zmiešaných manželstiev a preto sa právom môžu cítiť takýmto postupom diskriminovaný. Bol by som nesmierne rád, ak by som sa v danej veci mýlil. Takýto postup nie je dobrým príkladom pre generácie, ktoré prevezmú žezlo po nás. Bez úmyslu politizovať, na margo uvedeného dodávam, že práve pre pozitívny vzťah strany MOST-HÍD ako celku, vo vzťahu k majoritnému obyvateľstvu Slovenska si pôsobenie tejto strany na politickej scéne osobne vysoko vážim. Takýto postoj a postup je pre mňa príkladom vzájomnej úcty a tolerancie.
  Prepáč mi pán prednosta, ale tieto úvahy som musel položiť na papier, aby si ma lepšie pochopil prečo vidím aj v tomto konkrétnom rozhodnutí politikárčenie. Rád by som veril, že Tvoja argumentácia k danej téme nebolo tzv. – Opíjanie rožkom – a nad Vaším rozhodnutím ešte pouvažujete !!! Teraz niektoré aspekty mojej argumentácie:

  1./ Dávanie zvýšenia nájomného v nebytových priestoroch mesta, nie je skutočne na mieste! Veď Ty pán prednosta musíš najlepšie vedieť, ako bývalý poslanec MsZ, že predmetné zvýšenie sa týka iba nepatrnej časti obyvateľov mesta a osôb z blízkeho okolia, ktorí na území mesta podnikajú. Aj to Ti bolo a je jasné prečo doteraz nedošlo k úprave výšky nájomného. Ak by si pozabudol, tak Ti to v krátkosti pripomeniem, nakoľko aj Ty nesieš na tom svoj podiel viny. V minulosti, ale aj teraz boli jednotlivé priestory prenajímané okrem iných aj poslancami MsZ, členmi strany SMK-MKP, členmi jednotlivých komisií ako aj sympatizantmi tejto strany. Ako vieš jednalo sa o pp. TB – bývalý zást.prim., GyM – detto,
  ĽK a RH na plážovom kúpalisku. Pri pokusoch vtedajšej tzv. opozície, nebola zo strany SMK-MKP politická vôľa a hlasovania boli vždy neúspešné. Pre mňa by bolo tiež zaujímavé, odvolávajúc sa na zákon o voľnom prístupe k informáciám, ak by si uviedol konkrétny počet a mená zmluvných partnerov prenajímajúcich konkrétne nebytové priestory!!! Zatiaľ som v tom, že tieto priestory užívajú už 10 rokov tí istí podnikatelia, alebo ich majú úmysel užívať podnikatelia, ktorí dokážu platiť aj toto zvýšené nájomné, ktoré už ekonomicky slabší podnikatelia vzhľadom k všeobecnej kríze už zvládnuť nedokážu. Preto tiež platenie 60 % z celkového nájomného paušálne, považujem za alibistické a ekonomicky nepodložené. Toto sa malo týkať iba podnikateľov, ktorých celkové príjmy by dosahovali určitú nižšiu hranicu. Keď porovnám možnosti podnikateľa pána ĽK, ktorý prenajíma súkromný objekt pre druhú osobu za nemalé nájomné, iste nebude mať problém s platením ani zvýšeného nájomného pre mesto. A takých podnikateľov je v našom meste istotne viac.

  2./ Riešenie parkovania je v Tornali pretrvávajúcim problémom, ktoré podľa mňa nemá hádam obdoby na celom Slovensku. Tento problém neprináša so sebou iba ekonomické straty v podobe chýbajúcim príjmom z parkovného, ale aj výdavkov spojených s udržiavaním parkovacích priestorov v dobrom technickom stave. Živelné používanie parkoviska prináša so sebou aj zníženie bezpečnosti a plynulosti premávky na Hlavnom námestí s priamym dopadom najmä na chodcov.
  Ako zvlášť nebezpečné sa javí výjazd vozidiel z Hl. námestia na ul. Mierová / pred LEG-KOVO/, kde pri mojej návšteve doma, som bol svedkom dvoch dopravných nehôd. Ako veľmi nebezpečné sa javí parkovanie veľkorozmerných vozidiel Mierová, ktoré pri pakovaní sú odstavované až k hranici križovatiek, kde obmedzujú vodičov v dostatočnom výhľade a rozhľade. Už samotný tento fakt by mal byť dostatočným dôvodom k tomu, aby v daných priestoroch bola riešená dopravná situácia ako jednotný komplex. Iste sa pán prednosta dobre pamätáš, keď obhospodarovanie parkoviska bola realizované za dohľadu mestskej polície /ďalej MsP / za využitia inštitútu VPP, keď okrem iných bolo na MsP zamestnaných cca 80 občanov Tornale.
  Na základe štatistík, ktoré si mal ako poslanec k dispozícii, bolo zrejmé, že prevádzkovanie parkoviska bolo rentabilné. Nezavedenie parkovného s odvolaním sa na sociálno – ekonomickú situáciu v meste je zavádzajúce a účelové. Zavedenie parkovného je bolo potrebné riešiť komplexne so zreteľom na možnosť parkovania na bývalom trhovisku/ oproti cintorína/, kde aj v minulosti parkovali vodiči, ktorí nechceli platiť parkovné a nepatrili medzi pohodlnejších. V štatistike bol vykázaný pomer miestnych a ostatných vodičov, ktorými bolo toto parkovisko využívané. Niektorí miestny vodiči by boli najradšej parkovali priamo v obchodoch v ktorých si nákupy realizovali. Problémom bola aj možnosť využívať parkovisko vozičkármi a ost. kategóriou invalidov, ktorí v dôsledku nezodpovedných vodičov, najmä z radov mládeži, nemohli svoje vozidlá zaparkovať na vyhradených miestach. Mám za to, že vlastníci motorových vozidiel a ostatný prevádzkovatelia, využívajúci vozidlá pravidelne, budú mať aj na parkovné, nakoľko sú si vedomí aj toho, že všade kde sa s vozidlom pohnú, parkovné sa platí!!!
  Zavedením parkovného, by sa konečne aj s pričinením mesta mohlo vytvoriť 1 alebo 2 pracovné miesta a tak zabezpečiť možnosť trvalého príjmu rodine v ktorej členovia stratili nie vlastnou vinou zamestnanie. Ak by títo zamestnanci zarobili iba na seba, aj to prispelo k zníženiu počtu nezamestnaných, vedených na úrade práce a pomohlo by ich rodinám. Veľmi rád by som zmenil svoj názor, že toto rozhodnutie nie je politicky motivované a nemá nič spoločného s nastávajúcimi voľbami do parlamentu a taktiež nemá za cieľ na základe výsledku v týchto voľbách, umožniť pre niekoho, prípadne skupinu, prenajímať a prevádzkovať predmetné parkovisko.
  Nakoľko osobne nevidím racionálny dôvod pre nezavedenie parkovného, doporučujem Ti pán prednosta prehodnotiť Vaše rozhodnutie a dôsledne pripraviť podklady na možnosť jeho zavedenia. Komplexným riešením daného problému by ste prispeli k odstráneniu dopravného chaosu na Hlavnom námestí a v jeho okolí. Ako mediálny pracovník mesta a jeho reprezentant na verejných podujatiach, by si tak sprehľadnil svoj vplyv na riadenie a fungovanie samosprávy.Vážený pán prednosta-vedenie mesta, ak ste si prečítali môj subjektívny názor, už zato som Vám povďačný, lebo sa to bude asi vymykať bežnej praxi, keď hlas ľudu nie je vyslyšaný.
  Dovoľte mi v závere popriať Vám Radostné Vianoce a Šťastný Nový Rok 2012 a nie v poslednej rade úspešné voľby do parlamentu. Dúfam a verím, že MOST – HÍD sa do parlamentu d o s t a n e !!!

  Redakcia.

  Vec : Odstránenie komentára – žiadosť.

  S úctou sa obraciam na Vás a žiadam o odstránenie môjho komentára z dôvodu, že nemienim zasahovať svojim príspevkom do celkového diania v meste a ešte viac vyhrocovať už aj tak zlé medziľudské vzťahy v rodnom meste. Bol by som nerád, keby sa môj príspevok zneužil zainteresovanými osobami a nepriamo nahral do karát politickým stranám vo vzájomnom zápolení o hlas voliča, nakoľko som v článku z časti vyjadril aj svoj politický názor k rivalizácii strán, ktoré majú šancu zastupovať maďarskú menšinu v parlamente. Dôvod môjho postupu, ak je to možné, neuvádzajte. Ostávam s úctou Váš čitateľ Ladislav RADÓ
  Prajem Vám príjemný večer, držte sa tam Doma !!!

Pridaj komentár