Home » Archives by category » Dni mesta 2014

Kladenie vencov k pamätnej tabuli obetiam I. svetovej vojny

Kladenie vencov k pamätnej tabuli obetiam I. svetovej vojny


Memoriál Lászlóa Ivána – Iván László emléktorna

Memoriál Lászlóa Ivána – Iván László emléktorna


Výsledky – Eredmények
Stredné školy – Középiskolák
1. Stredná odborná škola  Tornaľa (SOŠ)
2. Gymnázium Gimnázium Tornaľa (GYM)
3. Reedukačné centrum Tornaľa (RC)
GYM – RC :   1:1
GYM – SOŠ :  1:2
RC – SOŠ : 1:10
Základné školy – Alapiskolák
1. ZŠ F. Kazinczyho s vyuč. jaz. maď. v Tornali – Kazinczy F. MTNyA Tornalja
2. ZŠ P.J.Šafárika v Tornali
Starší žiaci:
K.F. MTNyA […]

Odovzdávanie detského ihriska – Játszótér átadása

Odovzdávanie detského ihriska – Játszótér átadása


Zdroj: tv LocAll

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska – Sportpálya átadása

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska – Sportpálya átadása


Jesenný mestský jarmok – Őszi vásár

Jesenný mestský jarmok – Őszi vásár


DNI MESTA 2014 VÁROSNAPOK | MAGIC IN DANCE

DNI MESTA 2014 VÁROSNAPOK | MAGIC IN DANCE


Večer tornaľských škôl – A tornaljai iskolák estje

Večer tornaľských škôl – A tornaljai iskolák estje

Večer tornaľských škôl – A tornaljai iskolák estje


Večer tornaľských škôl, otvorenie Dní mesta
6. október, MsKS

Videozostrih z vystúpenia tanečnej skupiny Magic In Dance čoskoro…
A tornaljai iskolák estje, a Városnapok megnyitása
Október 6., VMK színházterme

Videóösszeállítás a Magic In Dance tánccsoport fellépéséből hamarosan…

VÁROSNAPOK 2014: Kazinczy Lajos emléktáblájának megkoszorúzása

VÁROSNAPOK 2014: Kazinczy Lajos emléktáblájának megkoszorúzása