Zasadnutia MsZ
Informácie primátora

Informácie primátora

Videozáznam zo zasadnutia MsZ v Tornali zo dňa 13.4.2017 Informácie primátora …

Zasadnutie MsZ v Tornali: Informácie primátora

Zasadnutie MsZ v Tornali: Informácie primátora

Videozáznam zo zasadnutia MsZ v Tornali zo dňa 23.2.2017 …

Chatári na kúpalisku v Tornali s ukončením nájmu nesúhlasia, prišli na rokovanie s petíciou

Chatári na kúpalisku v Tornali s ukončením nájmu nesúhlasia, prišli na rokovanie s petíciou

Videozáznam zo zasadnutia MsZas v Tornali zo dňa 23.2.2017 …

Informácie o činnosti MsÚ a primátora

Informácie o činnosti MsÚ a primátora

Videozáznam zo zasadnutia MsZas v Tornali zo dňa 18.2.2016 …

Školstvo
Pedagógus Nap 2017

Pedagógus Nap 2017

Deň učiteľov 2017

Deň učiteľov 2017

Základné školy v Tornali pred zápisom prvákov

Základné školy v Tornali pred zápisom prvákov

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola …