Zasadnutia MsZ
Zasadnutie MsZ v Tornali: Informácie primátora

Zasadnutie MsZ v Tornali: Informácie primátora

Videozáznam zo zasadnutia MsZ v Tornali zo dňa 23.2.2017 …

Chatári na kúpalisku v Tornali s ukončením nájmu nesúhlasia, prišli na rokovanie s petíciou

Chatári na kúpalisku v Tornali s ukončením nájmu nesúhlasia, prišli na rokovanie s petíciou

Videozáznam zo zasadnutia MsZas v Tornali zo dňa 23.2.2017 …

Informácie o činnosti MsÚ a primátora

Informácie o činnosti MsÚ a primátora

Videozáznam zo zasadnutia MsZas v Tornali zo dňa 18.2.2016 …

Informácie o stave povoľovacieho konania malej vodnej elektrárne v Tornali, m.č. Králik

Informácie o stave povoľovacieho konania malej vodnej elektrárne v Tornali, m.č. Králik

Videozáznam zo zasadnutia MsZas v Tornali zo dňa 18.2.2016 …

Školstvo
Základné školy v Tornali pred zápisom prvákov

Základné školy v Tornali pred zápisom prvákov

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola …

Deviataci sa lúčia so školou…

Deviataci sa lúčia so školou…

9. A ZŠ PJŠ Tornaľa 9. B ZŠ PJŠ Tornaľa …